مرگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


دیشب ....

دیشب ...

نمیدونم چی بنویسم 

انقدر بدنم بی حس بود و سرد بود 

که فکر کردم مردم 

تمام زندگی گذشتم مرور شد 

حس اینکه روح از بدنم جدا شده 

هنوز نمیدونم خواب بودم یا بیدار 

امروز ...

بدنم سبک شده و سرم سنگین 

به این فکر میکنم  چقدر راحت ممکنه بمیرم 

پس این همه درد و غم برای چیه 

بسته ...زمان کوتاهه کوتاه ....ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها